คำในภาษาไทย

ชระมื่น

อ่านว่าชฺระ-มื่น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชระมื่น หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ว. ทะมื่น เช่น ผีพรายชระมื่น ดําช่วยดู. (แช่งนํ้า).

 ภาพประกอบ

  • ชระมื่น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชระมื่น"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"