คำในภาษาไทย

ชรทึง

อ่านว่าชฺระ-ทึง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชรทึง หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] น. แม่นํ้า, ใช้ว่า จทึง ฉทึง ชทึง สทิง สทึง หรือ สรทึง ก็มี. (ข. สฺทึง ว่า คลอง).

 ภาพประกอบ

  • ชรทึง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชรทึง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"