คำในภาษาไทย

ชนาง

อ่านว่าชะ-นาง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชนาง หมายถึง:

  1. [ชะ-] น. เครื่องดักปลาและสัตว์ป่า เช่น บ้างวงข่ายรายรอบปากชนาง. (ไชยเชฐ). (ข.).

 ภาพประกอบ

  • ชนาง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชนาง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"