คำในภาษาไทย

ชทึง

อ่านว่าชะ-ทึง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชทึง หมายถึง:

  1. [ชะ-] (กลอน) น. แม่นํ้า เช่น ชลชทึงบึงบาง. (ประกาศพระราชพิธี), ใช้ว่า จทึง ฉทึง ชรทึง สทิง สทึง หรือ สรทึง ก็มี. (ข. สฺทิง ว่า คลอง).

 ภาพประกอบ

  • ชทึง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชทึง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"