คำในภาษาไทย

ฉุปศาสตร์

อ่านว่าฉุ-ปะ-สาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉุปศาสตร์ หมายถึง:

  1. [ฉุปะสาด] น. วิชาว่าด้วยการสงคราม. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • ฉุปศาสตร์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉุปศาสตร์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"