คำในภาษาไทย

ฉิมพลี

อ่านว่าฉิม-พฺลี

หมายเหตุเป็นการอ่านชื่อสถานที่ต่าง ๆ พออ่านว่า ฉิม-พลี โดยทั่วกันแล้วจึงนิยมอ่านไปโดยปริยาย

Posted on by กอล์ฟ

อ่านว่าฉิม-พะ-ลี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉิมพลี หมายถึง:

  1. [ฉิมพะลี] น. ไม้งิ้ว. (ป. สิมฺพลิ; ส. ศาลฺมลิ).

แนะนำคำนี้โดย กอล์ฟ

 ภาพประกอบ

  • ฉิมพลี
  • ฉิมพลี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉิมพลี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"