คำในภาษาไทย

ฉาทนะ

อ่านว่าฉา-ทะ-นะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉาทนะ หมายถึง:

  1. [ฉาทะนะ] น. เครื่องปิดคลุม, เครื่องกําบัง, หนัง, การซ่อน, การบัง, เช่น ท้าวก็แรงสุกลพัสตรฉาทน อนนขาวตระดาษดุจสังข์ โสดแล. (ม. คําหลวง นครกัณฑ์). (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • ฉาทนะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉาทนะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"