คำในภาษาไทย

ฉัพพรรณรังสี

อ่านว่าฉับ-พัน-นะ-รัง-สี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉัพพรรณรังสี หมายถึง:

  1. [ฉับพันนะ-] (แบบ) น. รัศมี ๖ ประการ คือ ๑. นีล เขียวเหมือนดอกอัญชัน ๒. ปีต เหลืองเหมือนหรดาลทอง ๓. โลหิต แดงเหมือนตะวันอ่อน ๔. โอทาต ขาวเหมือนแผ่นเงิน ๕. มัญเชฐ สีหงสบาทเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ ๖. ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก. (ปฐมสมโพธิ). (ป. ฉพฺพณฺณรํสี).

 ภาพประกอบ

  • ฉัพพรรณรังสี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉัพพรรณรังสี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"