คำในภาษาไทย

ฉันทศาสตร์

อ่านว่าฉัน-ทะ-สาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉันทศาสตร์ หมายถึง:

  1. [ฉันทะสาด] น. ตำราว่าด้วยการแต่งฉันท์ทั้งที่เป็นมาตราพฤติและวรรณพฤติ เป็นศิลปศาสตร์อย่างหนึ่งในศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • ฉันทศาสตร์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉันทศาสตร์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"