คำในภาษาไทย

ฉันทลักษณ์

อ่านว่าฉัน-ทะ-ลัก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉันทลักษณ์ หมายถึง:

  1. [ฉันทะลัก] น. ลักษณะแบบแผนคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง, ชื่อตำราไวยากรณ์ตอนที่ว่าด้วยลักษณะของคำประพันธ์.

 ภาพประกอบ

  • ฉันทลักษณ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉันทลักษณ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"