คำในภาษาไทย

ฉัฐ

อ่านว่าฉัด-ถะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉัฐ หมายถึง:

  1. [ฉัดถะ] (แบบ) ว. ที่ ๖. (ป. ฉฏฺ).

 ภาพประกอบ

  • ฉัฐ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉัฐ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"