คำอ่าน

ฉะ-เหฺลี่ย

เป็นคำอ่านของเฉลี่ย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฉะ-เหฺลี่ย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉะ-เหฺลี่ย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"