คำในภาษาไทย

ฉลุกฉลวย

อ่านว่าฉะ-หฺลุก-ฉะ-หฺลวย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉลุกฉลวย หมายถึง:

  1. [ฉะหฺลุกฉะหฺลวย] ว. รวดเร็ว.

 ภาพประกอบ

  • ฉลุกฉลวย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉลุกฉลวย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"