คำในภาษาไทย

ฉลีก

อ่านว่าฉะ-หฺลีก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉลีก หมายถึง:

  1. [ฉะหฺลีก] (กลอน) ก. ฉีก, ทําให้ขาดจากกัน; แยกออกจากกัน.

 ภาพประกอบ

  • ฉลีก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉลีก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"