คำในภาษาไทย

ฉลิว

อ่านว่าฉะ-หฺลิว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉลิว หมายถึง:

  1. [ฉะหฺลิว] น. เฉลว.

 ภาพประกอบ

  • ฉลิว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉลิว"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"