คำในภาษาไทย

ฉลัก

อ่านว่าฉะ-หฺลัก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉลัก หมายถึง:

  1. [ฉะหฺลัก] ก. สลัก, แกะให้เป็นลวดลาย. (ข. ฉฺลาก่ ว่า สลัก).

 ภาพประกอบ

  • ฉลัก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉลัก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"