คำในภาษาไทย

ฉกษัตริย์

อ่านว่าฉอ-กะ-สัด

Posted on by Admin

อ่านว่าฉ้อ-กะ-สัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉกษัตริย์ หมายถึง:

  1. [ฉ้อกะสัด, ฉอกะสัด] น. กษัตริย์ ๖ พระองค์, ชื่อกัณฑ์ที่ ๑๒ ของมหาชาติ.

 ภาพประกอบ

  • ฉกษัตริย์
  • ฉกษัตริย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉกษัตริย์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"