คำในภาษาไทย

จุติ

อ่านว่าจุด-ติ

Posted on by Admin

อ่านว่าจุ-ติ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จุติ หมายถึง:

  1. [จุ-ติ, จุดติ] ก. เคลื่อน, เปลี่ยนสภาพจากกำเนิดหนึ่งไปเป็นอีกกำเนิดหนึ่ง, (มักใช้แก่เทวดา). (ป.; ส. จฺยุติ).

EN-TH Dictionary จุติ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. die

 ภาพประกอบ

  • จุติ
  • จุติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จุติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"