คำในภาษาไทย

จุกโรหินี

อ่านว่าจุก-กะ-โร-หิ-นี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จุกโรหินี หมายถึง:

  1. [จุกกะ-] น. ชื่อไม้อิงอาศัยชนิด Dischidia rafflesiana Wall. ในวงศ์ Asclepiadaceae เกาะเลื้อยบนต้นไม้ มีนํ้ายางขาว ใบเป็นรูปถุง กลวงใน ออกเป็นกระจุก รากใช้ทํายาได้, พุงปลา หรือ พุงปลาช่อน ก็เรียก, พายัพเรียก กล้วยไม้.

 ภาพประกอบ

  • จุกโรหินี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จุกโรหินี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"