คำในภาษาไทย

จินต์

อ่านว่าจิน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จินต์ หมายถึง:

  1. [จินตะ-] ก. คิด. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • จินต์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จินต์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"