คำในภาษาไทย

จินดาหรา

อ่านว่าจิน-ดา-หฺรา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จินดาหรา หมายถึง:

  1. [-หฺรา] ว. ฉลาด. (ช.).

 ภาพประกอบ

  • จินดาหรา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จินดาหรา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"