คำในภาษาไทย

จินดาหนา

อ่านว่าจิน-ดา-หฺนา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จินดาหนา หมายถึง:

  1. [-หฺนา] น. ต้นจันทน์. (ช.).

 ภาพประกอบ

  • จินดาหนา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จินดาหนา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"