คำในภาษาไทย

จิตวิทยา

อ่านว่าจิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จิตวิทยา หมายถึง:

  1. [จิดตะ-] น. วิชาว่าด้วยจิต, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต.

EN-TH Dictionary จิตวิทยา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. psychology

  2. psychology

 ภาพประกอบ

  • จิตวิทยา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จิตวิทยา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"