คำในภาษาไทย

จารีต

อ่านว่าจา-รีด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จารีต หมายถึง:

  1. [-รีด] น. ประเพณีที่ถือสืบต่อกันมานาน. (ป. จาริตฺต; ส. จาริตฺร).

 ภาพประกอบ

  • จารีต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จารีต"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"