คำในภาษาไทย

จันทวาร

อ่านว่าจัน-ทะ-วาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จันทวาร หมายถึง:

  1. [จันทะวาน] น. วันจันทร์, จันทรวาร หรือ โสมวาร ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • จันทวาร

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จันทวาร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"