คำในภาษาไทย

จัตุสดมภ์

อ่านว่าจัด-ตุ-สะ-ดม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จัตุสดมภ์ หมายถึง:

  1. [จัดตุสะดม] น. จตุสดมภ์, วิธีจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลางในสมัยโบราณโดยตั้งกรมหรือกระทรวงใหญ่ขึ้น ๔ กรม คือ กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง กรมนา มีเสนาบดีเจ้ากระทรวงว่าการในแต่ละกรมนั้น รวมเรียกว่า จัตุสดมภ์ ซึ่งแปลว่า หลัก ๔. (ป. จตุ = สี่ + ส. สฺตมฺภ = หลัก หมายความว่า หลัก ๔).

EN-TH Dictionary จัตุสดมภ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. four ministers of the ancient government : Interior Royal, Household, Finance, Agriculture

 ภาพประกอบ

  • จัตุสดมภ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จัตุสดมภ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"