คำในภาษาไทย

จัตวา

อ่านว่าจัด-ตะ-วา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จัตวา หมายถึง:

  1. [จัดตะวา] ว. สี่, ชั้นที่ ๔ (เดิมใช้เรียกข้าราชการที่มีลำดับชั้นต่ำกว่าชั้นตรีว่า ชั้นจัตวา) เช่น ข้าราชการชั้นจัตวา; เรียกเครื่องหมายวรรณยุกต์รูปดังนี้ ๋ ว่า ไม้จัตวา, ตีนกา ก็เรียก. (ส.; ป. จตุ).

EN-TH Dictionary จัตวา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. four

  2. the fourth tonal accent in Thai

 ภาพประกอบ

  • จัตวา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จัตวา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"