คำในภาษาไทย

จักรผาน

อ่านว่าจัก-ผาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จักรผาน หมายถึง:

  1. [จักผาน] ดู ตาเดียว.

 ภาพประกอบ

  • จักรผาน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จักรผาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"