คำในภาษาไทย

จะลุง

อ่านว่าจะ-ลุง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จะลุง หมายถึง:

  1. น. เสาตะลุง, ในบทกลอนใช้ จระลุง ก็มี.

 ภาพประกอบ

  • จะลุง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จะลุง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"