คำในภาษาไทย

จลนี

อ่านว่าจะ-นี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จลนี หมายถึง:

  1. [จะ-] (กลอน) น. ชะนี เช่น จลนีหวนโหนปลายทูม. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์). (ป.).

  2. [จะ-] (กลอน) น. เนื้อสมัน. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • จลนี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จลนี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"