คำในภาษาไทย

จลนพลศาสตร์

อ่านว่าจน-ละ-นะ-พน-ละ-สาด

Posted on by Admin

อ่านว่าจะ-ละ-นะ-พน-ละ-สาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จลนพลศาสตร์ หมายถึง:

  1. [จะละนะพนละ-, จนละนะพนละ-] น. สาขาหนึ่งของพลศาสตร์ ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง และแรงที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่นั้นด้วย. (อ. kinetics).

 ภาพประกอบ

  • จลนพลศาสตร์
  • จลนพลศาสตร์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จลนพลศาสตร์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"