คำในภาษาไทย

จรุง

อ่านว่าจะ-รุง

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary จรุง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. refresh

 ภาพประกอบ

  • จรุง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จรุง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"