คำในภาษาไทย

จราส

อ่านว่าจะ-หฺราด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จราส หมายถึง:

  1. [จะหฺราด] ว. ตลอดตัว เช่น แถวจราสศุภลักษณ์. (ลอ). (ข. จราส ว่า ทวนจากล่างไปบน).

 ภาพประกอบ

  • จราส

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จราส"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"