คำในภาษาไทย

จราญ

อ่านว่าจะ-ราน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จราญ หมายถึง:

  1. [จะราน] (กลอน) ก. ผลัก, พัง, ทําลาย, กระจาย, ดับ. (ข. จฺราน ว่า ผลัก).

 ภาพประกอบ

  • จราญ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จราญ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"