คำในภาษาไทย

จระบี

อ่านว่าจะ-ระ-บี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จระบี หมายถึง:

  1. [จะระ-] น. จาระบี.

 ภาพประกอบ

  • จระบี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จระบี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"