คำในภาษาไทย

ครุภัณฑ์

อ่านว่าคะ รุ-พัน

Posted on by Admin

อ่านว่าคะ-รุ-พัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ครุภัณฑ์ หมายถึง:

  1. [คะรุพัน] น. ของที่ใช้ทนทาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้.

EN-TH Dictionary ครุภัณฑ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. durable articles

  2. hard goods

 ภาพประกอบ

  • ครุภัณฑ์
  • ครุภัณฑ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ครุภัณฑ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"