คำในภาษาไทย

ครหา

อ่านว่าคะ-ระ-หา

Posted on by Admin

อ่านว่าคอ-ระ-หา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ครหา หมายถึง:

  1. [คะระหา, คอระหา] ก. ติเตียน, ติโทษ. (ป., ส. คฺรหา).

EN-TH Dictionary ครหา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. blame

 ภาพประกอบ

  • ครหา
  • ครหา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ครหา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"