คำในภาษาไทย

คณนา

อ่านว่าคะ-นะ-นา

Posted on by Admin

อ่านว่าคัน-นะ-นา

Posted on by Admin

อ่านว่าคน-นะ-นา

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary คณนา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. count

 ภาพประกอบ

  • คณนา
  • คณนา
  • คณนา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คณนา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"