คำในภาษาไทย

กุศโลบาย

อ่านว่ากุ-สะ-โล-บาย

Posted on by Admin

อ่านว่ากุด-สะ-โล-บาย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กุศโลบาย หมายถึง:

  1. [กุสะ-, กุดสะ-] น. อุบายอันแยบคาย. (ส. กุศล + อุปาย).

 ภาพประกอบ

  • กุศโลบาย
  • กุศโลบาย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กุศโลบาย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"