คำในภาษาไทย

กรรมพันธุ์

อ่านว่ากำ-มะ-พัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรมพันธุ์ หมายถึง:

  1. [กำมะพัน] ว. มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ คือ เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมของตนเอง. น. ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่, พันธุกรรม ก็ว่า. (ส. กรฺม + พนฺธุ; ป. กมฺมพนฺธุ = “มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์” เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมของตนเอง).

EN-TH Dictionary กรรมพันธุ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. heredity

 ภาพประกอบ

  • กรรมพันธุ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรมพันธุ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"