• 1

  สจ.

  ย่อมาจาก วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  อักษรย่อ

 • 2

  สจ.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)

  อักษรย่อ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ อักษรย่อทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม