ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ "สจ."

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  สจ.

  ย่อมาจาก วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

  หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

  อักษรย่อ

 • 2/2

  สจ.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)

  อักษรย่อ

อักษรย่อ ที่คล้ายกับ "สจ."   ได้แก่

อักษรย่อย่อมาจาก
ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส.ก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สสร. หรือ ส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สกจ.สหกรณ์จังหวัด
จ.ส.อ.จ่าสิบเอก
สปจ.สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
จ.ส.ต.จ่าสิบตรี
จ.ส.ท.จ่าสิบโท

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ อักษรย่อทั้งหมด