ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ "จ.๑๘"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จ.๑๘

    ย่อมาจาก บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ

    อักษรย่อ