ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ "ง.ด."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ง.ด.

    ย่อมาจาก เงินเดือน

    อักษรย่อ

อักษรย่อ ที่คล้ายกับ "ง.ด."   ได้แก่

อักษรย่อย่อมาจาก
ภ.ง.ด.ภาษีเงินได้
ภ.ง.ด.๙แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
ง.งาน
พบ.ด.พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คงช.คณะกรรมการนโยบายเงินเดือนแห่งชาติ
จ.๑๘บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
สสด.อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทนำเข้า
กษ.ด.เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ค.ด.ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ อักษรย่อทั้งหมด