ก.ป.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

2