ก.ท.ว.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

1

ย่อมาจาก โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์

2

ย่อมาจาก โรงเรียนกระดุมทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

3