ก.ท.ล

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม

1