ก.

อักษรย่อ

ย่อมาจาก กรัม

1

ย่อมาจาก คำกริยา

หมายเหตุ (พจนานุกรม)

2

ก.ก.