อักษรย่อ หมวด หน่วยงานราชการ

จำนวนทั้งหมด 2 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด หน่วยงานราชการ
  1. กรล.

    ย่อมาจาก คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

  2. คฝ.

    ย่อมาจาก ควบคุมฝูงชน