อักษรย่อ หมวด หน่วยงานราชการ

จำนวนทั้งหมด 3 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด หน่วยงานราชการ
  1. กรล.

    ย่อมาจาก คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

  2. คฝ.

    ย่อมาจาก ควบคุมฝูงชน

  3. สลช.

    ย่อมาจาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ