ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ส

อักษรย่อ - หน้า 1/9 มีดังรายการต่อไปนี้

ส.

ย่อมาจาก วันเสาร์

ส.

ย่อมาจาก คำสรรพนาม

ส.

ย่อมาจาก ภาษาสันสกฤต

ส.ก.

ย่อมาจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ส.ก.ศ.ท.

ย่อมาจาก สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย

ส.ค.

ย่อมาจาก สิงหาคม

ส.ค.1

ย่อมาจาก หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน

ส.ค.ร.

ย่อมาจาก สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย

ส.ค.ส.

ย่อมาจาก ส่งความสุขปีใหม่

ส.ต.

ย่อมาจาก สิบตรี

ส.ต.ต.

ย่อมาจาก สิบตำรวจตรี

ส.ต.ท.

ย่อมาจาก สิบตำรวจโท

ส.ต.อ.

ย่อมาจาก สิบตำรวจเอก

ส.ท.

ย่อมาจาก สิบโท

ส.ทร.

ย่อมาจาก สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ

ส.ป.ช.

ย่อมาจาก สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ส.ป.ส.ท.

ย่อมาจาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ส.ป.อ.

ย่อมาจาก สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส.ร.

ย่อมาจาก สรั่งเรือ

ส.ล.น.

ย่อมาจาก สร้างเสริมลักษณะนิสัย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ