อักษรย่อ หมวด ส

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ส
 1. ส.

  ย่อมาจาก คำสรรพนาม

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 2. ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

 3. ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพฯ

 4. ส.

  ย่อมาจาก วันเสาร์

 5. ส.

  ย่อมาจาก ภาษาสันสกฤต

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 6. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา จังหวัดยโสธร

 7. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านสะกำ ธันวาศิลป์ จังหวัดปัตตานี

 8. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 9. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโสกก่ามวิทยา จังหวัดบึงกาฬ

 10. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสาริกา จังหวัดนครนายก

 11. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสกลวิทยา จังหวัดนครปฐม

 12. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 13. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 14. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 15. ส.ก.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 16. ส.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 17. ส.ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 18. ส.ก.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 19. ส.ก.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 20. ส.ก.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ

 21. ส.ก.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 22. ส.ก.นศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 23. ส.ก.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี

 24. ส.ก.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี