อักษรย่อ - หมวด ส

(หน้า 1/9)

 • ส.

  ย่อมาจาก
  คำสรรพนาม
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ส.

  ย่อมาจาก
  ภาษาสันสกฤต
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ส.

  ย่อมาจาก
  วันเสาร์

  951
  views

 • ส.ก.

  ย่อมาจาก
  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

  999+
  views

 • ส.ก.ศ.ท.

  ย่อมาจาก
  สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • ส.ค.

  ย่อมาจาก
  สิงหาคม

  903
  views

 • ส.ค.1

  ย่อมาจาก
  หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน

  999+
  views

 • ส.ค.ร.

  ย่อมาจาก
  สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • ส.ค.ส.

  ย่อมาจาก
  ส่งความสุขปีใหม่

  999+
  views

 • ส.ต.

  ย่อมาจาก
  สิบตรี

  999+
  views

 • ส.ต.ต.

  ย่อมาจาก
  สิบตำรวจตรี

  999+
  views

 • ส.ต.ท.

  ย่อมาจาก
  สิบตำรวจโท

  999+
  views

 • ส.ต.อ.

  ย่อมาจาก
  สิบตำรวจเอก

  999+
  views

 • ส.ท.

  ย่อมาจาก
  สิบโท

  999+
  views

 • ส.ทร.

  ย่อมาจาก
  สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ

  999+
  views

 • ส.ป.ช.

  ย่อมาจาก
  สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

  999+
  views

 • ส.ป.ส.ท.

  ย่อมาจาก
  สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • ส.ป.อ.

  ย่อมาจาก
  สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  999+
  views

 • ส.ร.

  ย่อมาจาก
  สรั่งเรือ

  828
  views

 • ส.ล.น.

  ย่อมาจาก
  สร้างเสริมลักษณะนิสัย

  999+
  views