ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ศ

อักษรย่อ - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ศฝท.

ย่อมาจาก ศูนย์ฝึกทหารใหม่

ศฝร.

ย่อมาจาก ศูนย์ฝึกอบรม

ศฝร.ภ.

ย่อมาจาก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร

ศย

ย่อมาจาก สำนักงานศาลยุติธรรม

ศร.

ย่อมาจาก สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศศ.บ.

ย่อมาจาก ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศษ.บ.

ย่อมาจาก ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศส.บ.

ย่อมาจาก เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศสพ.

ย่อมาจาก ศูนย์สงครามพิเศษ

ศอ.

ย่อมาจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศอฉ.

ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ศอพป.

ย่อมาจาก ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ