ค้นหา  อักษรย่อ

หมวด - อักษรย่อ - หน้า 2/2

 • ศฝท.

  ย่อมาจาก ศูนย์ฝึกทหารใหม่

 • ศฝร.

  ย่อมาจาก ศูนย์ฝึกอบรม

 • ศฝร.ภ.

  ย่อมาจาก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร

 • ศย

  ย่อมาจาก สำนักงานศาลยุติธรรม

 • ศร.

  ย่อมาจาก สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 • ศศ.บ.

  ย่อมาจาก ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • ศษ.บ.

  ย่อมาจาก ศึกษาศาสตรบัณฑิต

 • ศส.บ.

  ย่อมาจาก เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 • ศสพ.

  ย่อมาจาก ศูนย์สงครามพิเศษ

 • ศอ.

  ย่อมาจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 • ศอฉ.

  ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ศอพป.

  ย่อมาจาก ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม อักษรย่อ

 1. 1. (ม.ป.ป.)

 2. 2. กม.

 3. 3. ขสมก.

 4. 4. ดร.

 5. 5. ตจว.

 6. 6. ททท.

 7. 7. ธ.ก.ส.

 8. 8. นสพ., น.ส.พ.

 9. 9. ป.ป.ป.

 10. 10. พ.ร.บ.

 11. 11. ภญ.

 12. 12. รพ.

 13. 13. รมต.

 14. 14. รมว.

 15. 15. ส.ส.

 16. 16. สจ.

 17. 17. สภ.

 18. 18. อปพร.

 19. 19. อพป.

 20. 20. อสร.